Include Table
Table

Het klopt wat de heer Rothley zegt.De ontwerptekst doet enige afbreuk aan het beginsel nemo tenetur se ipsum accusare.Maar dat brengt dit compromis, dat wij nog net aanvaardbaar achten, met zich mee.
Site Design, Syntax and Examples by Rob Elliott 2008-2016