4 May
Источни фронт

Почиње Битка за Лемберг у којој су се сукобиле руске и аустроугарске снаге око превласти над Галицијом (данас Украјина).


Previous page: 25 November

Next Page: 15 Jan


Previous page: 8 September
Previous page: 25 August
Previous page: 4 May
Previous page: 15 Jan

Site Design, Syntax and Examples by Rob Elliott 2008-2016